Boeg

1. De Quickscan en de intentie

Iedere vorm van samenwerking begint met een eerste verkenning van de onderneming, de cruciale bedrijfsonderdelen én van de ondernemer zelf. Daarnaast doet BOEG onderzoek naar de kapitaalbehoefte en naar de toekomstperspectieven van het bedrijf. Op basis daarvan kan vaak al binnen de doorlooptijd van een week worden vastgesteld wat de kansen zijn voor samenwerking.

2. De strategie en de voorwaarden

Een tweede, gedegen analyse vormt de basis voor het toekomstbeeld, de bedrijfsstrategie, het businessplan en een investeringsmemorandum; wat zijn de voorwaarden om de oorspronkelijke droom te laten uitkomen? Wat levert het de stakeholders op? Waar liggen de mijlpalen en welke acties zijn nodig om ze te bereiken? Aan de hand van de antwoorden op deze vragen gaat BOEG op zoek naar de juiste financiering en het gewenste management. De doorlooptijd van dit proces omvat maximaal 3 maanden.

3. Het groeiprogramma en de ondersteuning

Met behulp van ons groeiprogramma hebben ondernemers zelf de controle over de groei van hun onderneming. Ze volgen een concreet stappenplan en werken van de huidige situatie naar een nieuwe toekomst. Waar nodig worden zij ondersteund door specialisten op het gebied van organisatie, innovatie, marketing, communicatie, sales, automatisering, wet- en regelgeving, of andere expertise. Gedurende een periode van 2 – 3 jaar houdt Boeg met een helicopterview het proces in de gaten tot de ultieme droom is bereikt.